Usnesení z 5.zasedání Zastupitelstva obce Patokryje dne 24.10.2007

Obecní zastupitelstvo schválilo
1) Žádost úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o vyjádření na vybudování cyklostezky městem Most na pozemku p.p.č.531.

 • Obecní zastupitelstvo se dohodlo,
  že pronájem objektu č.p. 138 bude projednán na dalším zastupitelstvu dne 31. 10. 2007.
 • Lampionový průvod 2013

  Obec Patokryje zve všechny děti i dospělé na LAMPIONOVÝ PRŮVOD, který se koná v sobotu 9. listopadu 2013. Sraz je v 17 hodin před obecním úřadem. Na závěr průvodu velké pouštění lampionů štěstí. Pozvánku si můžete stáhnout ZDE. Karel Řehák starosta...

  Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce – 31.10.2013

  Zasedání obecního zastupitelstva Na 31. 10. 2013 od 17.00 hodin svolává starosta obce 5. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“ Program Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VI/2076/2013/CV  „Patokryje-kanalizační přípojky“ Prodej...

  Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce – 26.9.2013

  Zasedání obecního zastupitelstva Na 26. 9. 2013 od 18.00 hodin  svolává starosta obce 4. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“   Program Rozpočtová změna č. 3 Záměr prodeje části p.p.č.384/24 o výměře 43,05m2 Projekt na kontejnerové stanoviště na...

  0 komentářů