Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje – dne 9. 9. 2010

Zastupitelstvo obce projednalo, schválilo a přijalo usnesení:

Usnesení ZO č. 5/1/2010

K záměru odprodeje částí obecních pozemků u okálů.         

Usnesení ZO č. 5/2/2010

K členství obce v Hospodářské a sociální radě Mostecka.

Starosta zašle HSRM žádost o členství.

Usnesení ZO č. 5/3/2010

K vydání obecní vyhlášky o ochraně nočního klidu.

Obecní zastupitelstvo dále projednalo

Zápisy z finančního a kontrolního výboru.

Finanční výbor pracuje dobře.

Kontrolní výbor má ve své práci velké nedostatky, na které předsedu výboru několikrát upozornil starosta obce, ale náprava nebyla provedena.Dne 24. 8. 2010 proběhlo na OÚ přezkoumání hospodaření obce a také kontroloři upozornili na chyby v zápisech a práci kontrolního výboru. Zastupitelstvo obce vyzvalo předsedu a ostatní členy kontrolního výboru k nápravě chyb a předložení starostovi obce do 30. 9. 2010. 

Informace

O dílčím přezkoumání hospodaření obce za r.2010.

 Vyvěšeno: 16. 9. 2010

Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce – 31.10.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 31. 10. 2013 od 17.00 hodin svolává starosta obce 5. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“ Program Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VI/2076/2013/CV  „Patokryje-kanalizační přípojky“ Prodej...

Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce – 26.9.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 26. 9. 2013 od 18.00 hodin  svolává starosta obce 4. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“   Program Rozpočtová změna č. 3 Záměr prodeje části p.p.č.384/24 o výměře 43,05m2 Projekt na kontejnerové stanoviště na...

Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 5.9.2013

Na 5. 9. 2013 od 18.00 hodin svolává starosta obce 3. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“  Program Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-4012117/VB001 Záměr prodeje části p.p.č.89/11 před p.p.č. 94/2 a 94/3 Odkup...

10 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Ladislav Žák

Vážený pane starosto, mám to tedy chápát tak, že pan Chlupsa pro obec vykonával práce bezplatně? Nebo na to byla smlouva a tedy se jednala o přivýdělek?

Ludnila Písařicová

Ještě doplnění… Já jsem nikdy nepsala, že vím, že předseda KV kandiduje na jiné kandidátce!!! To jste si vymyslel Vy, pane starosto. Já jsem pouze napsala, že :“Není to náhodou tak, že kandiduje do obecních voleb v jiné straně, než jste Vy, a bylo ho potřeba trochu „pošpinit“???“. To byla pouze má domněnka, a jak už jsem psala, zbytek jste si vymyslel.

Ludnila Písařicová

Děkuji za odpověď.

obec Patokryje

Vážená paní, abych zodpověděl Vaše dotazy. Píšete, že jste prohlédla celé naše stránky a nenašla, že by byl předseda KV (kontrolní výbor) upozorněn na chyby při práci KV. V tom Vám dávám za pravdu, protože předseda KV byl několikrát upozorněn na chyby při schůzkách zastupitelstva i mimo ně. Auditory, kteří dne 24. 8. 2010 prováděli na OÚ přezkoumání hospodaření obce (kontrolují také zápisy z finančního a kontrolního výboru) a objevili chyby v zápisech KV, jsem byl vyzván projednat výše uvedený problém na zasedání obecního zastupitelstva. Divné je mi jen to, že neznáte předsedu KV, nevíte kdo to je, ale víte,… Číst vice »

Ludmila Písařicová

Dobrý den pane starosto. Nevím sice, co znamená spojení „čestně se podepsat“, ale patrně jste měl na mysli, abych uvedla v komentáři celé jméno (přidala jsem i e-mail), ikdyž u kolonky pro vložení jména je uvedeno pouze „Jméno“, nikoliv jméno a příjmení. Možná jste si také ani neuvědomil, že ani Vy jste se pod svůj příspěvek nepodepsal, a já přesto věřím že existujete. Nevím sice, k čemu Vám mé jméno bude, ale budiž. Nyní již tedy očekávám odpovědi na své otázky a i na otázku pana Žáka ohledně pana Chlupsy, třeba jakých akcí, pořádaných obcí, se zúčastnil a podobně! Předem… Číst vice »

Karel Řehák

Láďo, mluvil jsem dneska se starostou, a ten mi řekl, že Jarda Škrdlant z kandidátky odstoupil, což si myslím, že je škoda, na druhou stranu, z osmého místa by se těžko dostal na volitelnou pozici…
Je fakt, že Franta Chlupsa na zasedáních mlčel a jakou práci pro obec odvedl, ví asi jen starosta, což je škoda!

obec Patokryje

Vážený pane Žáku,
všechna zasedání zastupitelstva obce jsou veřejná, ať už se konají kdekoli.
Místostarosta pan Škrdlant jistě odvedl kus práce ve své funkci, ale některé aspekty jeho chování se neslučují s funkcí zastupitele obce, natož místostarosty. Na to byl již několikrát upozorněn a to nejen mnou, ale i občany.
Zastupitel p. Chlupsa se sice na zasedáních neprojevoval,v tom máte pravdu, ale věřte, že pro obec odvedl práce více než dost, jen to není vidět tak, jak byste si asi představoval.
Starosta obce

obec Patokryje

Vážená paní Ludmilo,
až budete mít odvahu podepsat se čestně pod svůj komentář, pak také můžete očekávat odpovědi.
starosta obce

Ladislav Žák

Vážení, tak na toto musím reagovat. Celé volební období sleduji, co se v obci děje. Chodím na zasedání zastupitelstva a dělám si vlastní úsudek. Pan starosta měl ve zvyku, že dříve se zasedání konalo na obecním úřadě, bez zájmu voličů a najednou se několik občanů začalo zajímat co se v obci děje. K Jardovi Škrdlantovi je nutné říct, že patří mezi aktivní zastupitele obce, který se určitě velice dobře stará o technické záležitosti obce a určitě mnoho občanů potěší jeho pravidelný pozdrav v ranních hodinách, kdy je vidět u obecního úřadu. Určitě si mnoho z Vás pamatuje na odměnu, kterou… Číst vice »

Ludmila

Vážený pane starosto! V usnesení ze zasedání píšete, že kontrolní výbor má ve své práci velké nedostatky. Dále píšete, že jste na to jeho předsedu několikrát upozornil. Prohlédla jsem celé vaše stránky a nikde jsem nenalezla ani zmínku o tom, že by kontrolní výbor nebo předseda pracoval špatně. Předsedu výboru neznám, protože jste jeho jméno, ani členů jiných výborů nikdy nezveřejnil, ale je mi divné, že se o něj „otíráte“ teď, měsíc před volbama. Není to náhodou tak, že kandiduje do obecních voleb v jiné straně, než jste Vy, a bylo ho potřeba trochu „pošpinit“??? Zároveň bych se chtěla zeptat… Číst vice »