Usnesení z 3.zasedání Zastupitelstva obce Patokryje dne 27. 6. 2008

Obecní zastupitelstvo schválilo

  • 1) + 2) Závěrečný účet obce za rok 2007 a Zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2007. Závěrečný účet byl schválen jako schodkový 3.344,58 Kč.
  • 3) Rozpočtovou změnu č. 2
    Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí

  • 1) Informace o pokračování projektu kanalizace v obci – v roce 2008 nebude, předpoklad rozpočtu se snížil.
  • 2) Informace o průběhu dětského dne- v hodnotě 9.555,- Kč
  • 3) Informace o jednání policie- trvalé užívání přechodů pro chodce v obci

Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce – 31.10.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 31. 10. 2013 od 17.00 hodin svolává starosta obce 5. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“ Program Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VI/2076/2013/CV  „Patokryje-kanalizační přípojky“ Prodej...

Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce – 26.9.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 26. 9. 2013 od 18.00 hodin  svolává starosta obce 4. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“   Program Rozpočtová změna č. 3 Záměr prodeje části p.p.č.384/24 o výměře 43,05m2 Projekt na kontejnerové stanoviště na...

Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 5.9.2013

Na 5. 9. 2013 od 18.00 hodin svolává starosta obce 3. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“  Program Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-4012117/VB001 Záměr prodeje části p.p.č.89/11 před p.p.č. 94/2 a 94/3 Odkup...