Usnesení z 3.zasedání Zastupitelstva obce Patokryje dne 27. 6. 2007

  Obecní zastupitelstvo schválilo
 • 1) Závěrečný účet za rok 2006 a zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2006 – schváleno bez výhrad
 • 2) Rozpočtovou změnu č. 2
 • 3) Záměr prodeje pozemku p.p.č.457/59 a 457/2 – zahrádky
  • Obecní zastupitelstvo neschválilo
 • 1) Odprodej části pozemku p.p.č. 384/37 – žádost manželů Mašátových p.č.149
 • 2) Nabídku firmy Marius Pedersen-odvoz komunálního odpadu
  Nadále bude komunální odpad vyvážet firma Mostecké odpady, s.r.o.
  • Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí
 • 1) Informace o změně jízdního řádu linky č. 19.
  Zůstává stejný počet spojení + v sobotu a neděli budou navíc 2 spoje
 • 2) Informace o nabídce firmy Kramný na komunální vysavač
 • 3) Informace MV ČR o možnosti ověřování listin a podpisů na OÚ
  – je v jednání s MV ČR
 • Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce – 31.10.2013

  Zasedání obecního zastupitelstva Na 31. 10. 2013 od 17.00 hodin svolává starosta obce 5. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“ Program Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VI/2076/2013/CV  „Patokryje-kanalizační přípojky“ Prodej...

  Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce – 26.9.2013

  Zasedání obecního zastupitelstva Na 26. 9. 2013 od 18.00 hodin  svolává starosta obce 4. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“   Program Rozpočtová změna č. 3 Záměr prodeje části p.p.č.384/24 o výměře 43,05m2 Projekt na kontejnerové stanoviště na...

  Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 5.9.2013

  Na 5. 9. 2013 od 18.00 hodin svolává starosta obce 3. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“  Program Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-4012117/VB001 Záměr prodeje části p.p.č.89/11 před p.p.č. 94/2 a 94/3 Odkup...