Usnesení z 1.zasedání Zastupitelstva obce Patokryje dne 22. 2. 2007

  Obecní zastupitelstvo schválilo

 • 1) Změny v odměnách zastupitelů obce,navýšení dle vyhl.614/2006 Sb.
 • starosta + 680,- Kč
 • místostarosta + 610,- Kč
 • před.komise + 50,- Kč
 • členové + 20,- Kč
 • 2) Záměr odprodeje části pozemku p.p.526/4 před č.p.39
 • 3) Žádost o sponzorský dar Centru pro zdravotně postižené v Mostě– Zastupitelstvo rozhodlo, že bude-li se jednat o občana Patokryjí, budou o věci znovu jednat.
 • 4) Svaz měst a obcí – žádost o připojení obce do svazku-Vstupní poplatek činí 2200,- Kč a roční polatek činí 1,80Kč na obyvatele
 • 5) Firma Aquapol – odvlhčení budov-Zastupitelstvo provede průzkum mínění občanů o využití sálu v č.p.38 a poté rozhodne o dalším postupu
  Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí

 • 1) Informaci o nové smlouvě se psím útulkem v Libčevsi
 • 2) Informaci o vrácení dotace i penále na základě kontroly FÚ na dotaci z roku 2001
 • 3) Informaci o navýšení příspěvku Sdružení obcí Srpina, že nebude realizován

Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce – 31.10.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 31. 10. 2013 od 17.00 hodin svolává starosta obce 5. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“ Program Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VI/2076/2013/CV  „Patokryje-kanalizační přípojky“ Prodej...

Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce – 26.9.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 26. 9. 2013 od 18.00 hodin  svolává starosta obce 4. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“   Program Rozpočtová změna č. 3 Záměr prodeje části p.p.č.384/24 o výměře 43,05m2 Projekt na kontejnerové stanoviště na...

Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 5.9.2013

Na 5. 9. 2013 od 18.00 hodin svolává starosta obce 3. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“  Program Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-4012117/VB001 Záměr prodeje části p.p.č.89/11 před p.p.č. 94/2 a 94/3 Odkup...