Usnesení z 1.zasedání Zastupitelstva obce Patokryje dne 21. 2. 2008

Obecní zastupitelstvo schválilo

 • 1) Uvolnění finančních prostředků do projektu odkanalizování vybraných obcí svazku Srpina
 • 2) Žádost p. Popluhára o povolení položení zámkové dlažby na vlastní náklady před vjezdem do objektu č.p.70
 • 3) Změnu článku smlouvy s Mosteckými odpady, s.r.o. – výměnu nádob budou hradit občané ve výši 90,-Kč/ks
 • 4) Uzavření smlouvy o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – přípojka nn pro p.p.č.171/14 – p. Pechová
 • 5) Pronájem pozemku p.p.č. 506/21 –jako zahrada – p.Balážovi,č.p.39

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí

 • 1) Informace o závěrečném přezkoumání hospodaření
 • Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce – 31.10.2013

  Zasedání obecního zastupitelstva Na 31. 10. 2013 od 17.00 hodin svolává starosta obce 5. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“ Program Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VI/2076/2013/CV  „Patokryje-kanalizační přípojky“ Prodej...

  Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce – 26.9.2013

  Zasedání obecního zastupitelstva Na 26. 9. 2013 od 18.00 hodin  svolává starosta obce 4. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“   Program Rozpočtová změna č. 3 Záměr prodeje části p.p.č.384/24 o výměře 43,05m2 Projekt na kontejnerové stanoviště na...

  Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 5.9.2013

  Na 5. 9. 2013 od 18.00 hodin svolává starosta obce 3. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“  Program Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-4012117/VB001 Záměr prodeje části p.p.č.89/11 před p.p.č. 94/2 a 94/3 Odkup...