Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje dne 6. 12. 2010

 Na začátku zasedání starosta obce informoval přítomné o odstoupení 2 členů zastupitelstva a to  p. Josefa Koblika a p. Františka Chlupsy a to ke dni 25. 11. 2010. Náhradníkem (dle pořadí výsledků voleb do zastupitelstva obce v roce 2010) byla jmenována paní Jana Nachtigalová a paní Marcela Kadlecová.Paní Kadlecové bylo starostou předáno Osvědčení o nastoupení do funkce člena zastupitelstva obce Patokryje od 26. 11. 2010 a složila slib člena obecního zastupitelstva. Paní Nachtigalové bylo Osvědčení o nastoupení do funkce člena zastupitelstva obce Patokryje od 26. 11. 2010 předáno panem starostou v místě jejího bydliště z důvodu její nemoci a také složila slib člena obecního zastupitelstva.

 Zastupitelstvo obce projednalo, schválilo a přijalo usnesení z 1. zasedání zastupitelstva obce Patokryje

V: 8. 12. 2010                            S: 28.12.2010

Záznam ze zasedání zastupitelstva 6. 12. 2010 – první část
Záznam ze zasedání zastupitelstva 6. 12. 2010 – druhá část

Lampionový průvod 2013

Obec Patokryje zve všechny děti i dospělé na LAMPIONOVÝ PRŮVOD, který se koná v sobotu 9. listopadu 2013. Sraz je v 17 hodin před obecním úřadem. Na závěr průvodu velké pouštění lampionů štěstí. Pozvánku si můžete stáhnout ZDE. Karel Řehák starosta...

Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce – 31.10.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 31. 10. 2013 od 17.00 hodin svolává starosta obce 5. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“ Program Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VI/2076/2013/CV  „Patokryje-kanalizační přípojky“ Prodej...

Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce – 26.9.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 26. 9. 2013 od 18.00 hodin  svolává starosta obce 4. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“   Program Rozpočtová změna č. 3 Záměr prodeje části p.p.č.384/24 o výměře 43,05m2 Projekt na kontejnerové stanoviště na...

0 komentářů