Zápis o výsledku voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na území obce Patokryje, konaných ve dnech 28. a 29. května 2010