Záměr obce o pronájmu a prodeji

Obec Patokryje

________________________________________________________________

zveřejňuje záměr 

 

pronájmu části nebytových prostor

v č.p. 38                                 v k.ú. Patokryje

 

Podrobnější informace získáte na Obecním úřadě v Patokryjích.

 

Josef Koblik v.r.                                                          Jaroslav Škrdlant v.r.

starosta obce                                                               místostarosta obce