Vyhláška č. 1/2008 – zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství