Veřejně prospěšné práce – jak pomohla Evropská unie?