Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o upraveném a posouzeném návrhu Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

veřejná vyhláška

vyvěšeno: 1. 10. 2010                 sejmuto: 29. 11. 2010