Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Patokryje, konané 3. 11. 2006

Obecní zastupitelstvo po projednání :

  a) volí v souladu s § 84 odst.1, písm.l) zákona o obcích :

 • 1. Starostou obce – pana Josefa Koblika
 • 2. Místostarostou obce – pana Jaroslava Škrdlanta
  b) schvaluje v souladu s § 96 zákona o obcích

 • jednací řád zastupitelstva obce
  c) bere na vědomí

 • složení slibu všech členů zastupitelstva
  podle § 69 odst.2 zákona o obcích