Usnesení ze třetího zasedání Zastupitelstva obce Patokryje ze dne 31. 3. 2006

I.
Obecní zastupitelstvo schválilo

  • Návrh závěrečného účtu za rok 2005
  • Rozpočtovou změna č. 1 na rok 2006
  • Prodej 5 ks velkoobjemových kontejnerů – cena dohodou
  • Odměny členů zastupitelstva
  • Výpověď z nájemní smlouvy p. Jaroslavu Valvodovi, dle nájemní smlouvy

II.
Obecní zastupitelstvo neschválilo

  • Prodej akcií Sev.plynárenské

III.
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí

  • Nabídku firmy Winterthur