Usnesení ze sedmého zasedání zastupitelstva obce Patokryje dne 14.11.2005

I.
Obecní zastupitelstvo schválilo:

  • Volbu přísedících soudců k Okresnímu soudu v Mostě
  • Žádost o příspěvek na autobusovou linku č. 19 pro obec Korozluky ve výši 80.000,- Kč

II.
Obecní zastupitelstvo neschválilo:

  • Odprodej pozemku p.p.533/7 p. Kvítkovi, č.p. 59

III.
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:

  • Seznámení s postupem vymáhání dlužných poplatků dle vyhlášky o odpadech