Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje dne 17. 12. 2008

 

Obecní zastupitelstvo schválilo

1)      Rozpočet obce na rok 2009 jako schodkový,

v objemu příjmů 3.990 tis.Kč a v objemu výdajů 4.510 tis.Kč. Schodek bude uhrazen finančními zdroji minulých let ve výši 520 tis.Kč. 

 

2)      Rozpočtovou změnu č. 4

 

3)      Rozpočtový výhled obce na rok 2010 – 2012

 

4)      Žádost nájemce o povolení vnitřních úprav v č.p.138 – restaurace „U Maďara“ – propojení restaurace (pivnice) a herny

 

5)      Vyhláška obce  o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Konkrétně se jedná o prostranství před budovou č.p.138 – konzum a restaurace

„U Maďara“