Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje dne 27. 12. 2007

Obecní zastupitelstvo schválilo:

 • 1) Rozpočet obce na rok 2008 jako vyrovnaný,
  v objemu příjmů 4.520 tis.Kč a v objemu výdajů 4.520 tis.Kč
 • 2) Rozpočtovou změnu č. 4
 • 3) Zvýšení nájmu v obecních bytech o cca 25 %
 • 4) Uzavření smlouvy o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného
  břemene – přípojka nn pro p.p.č.171/14 – p. Drož
 • 5) Výpověď z pronájmu pozemku p.p.č- 457/2 – p. Baláž
 • 6) Záměr pronájmu pozemku p.p.č. 506/21 – zahrada
 • 7) Pronájem dílu zahrady p.p.č. 396/4 a st.p.č.35 – panu Josefu Tonkovi
  Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí

 • 1) Informaci o p.p.č.531 – plánovaná cyklostezka – záměr cyklostezky byl zrušen
 • 2) Informace o stavu výstavby chodníku podél hlavní silnice – p. Gremlica poreferoval o zvýšení výměry chodníku na přibližně původní cenu. Chodník není převzat, je potřeba dokončit některé práce (zasypat, dokončit kanálové vpusti a seřídit zrcadlo na křižovatce).
 • 3) Informaci o odvozu komunálního odpadu
  – cena vývozu popelnic pro občany zůstává stejná
  – cena vývozu kontejnerů se zvyšuje o cca 100 Kč/t
 • 4) Informaci o jednání Mikroregionu Srpina o možnosti financování a výstavby kanalizace
 • 5) Informaci o ověřování listin a podpisů – od 1.února 2008 je možno na Obecním úřadě v Patokryjích.
 • 6) V únoru 2008 proběhne maškarní ples pro děti – podrobnosti budou upřesněny