Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje dne 27. 9. 2006

Obecní zastupitelstvo schválilo

  • Rozpočtovou změnu č. 4

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí

  • Informaci o dokončení opravy veřejného osvětlení k lávce cca 50 000,- Kč
  • Informaci o dokončení opravy pilířů lávky cca 20 000,- Kč
  • Informaci o instalaci kotle a opravy čerpadla v č.p.38 cca 2 500,- Kč
  • Informaci o kontrole FÚ na dotaci z r. 2001