Usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje z 30. 9. 2010

Zastupitelstvo obce projednalo, schválilo a přijalo usnesení: 

Usnesení ZO č. 6/1/2010 

K uzavření dohody o ukončení smlouvy o využití lávky č. 114/2/2009 uzavřené dne 14. 1. 2010 se Statutárním městem Most, za účelem realizace investičního záměru Statutárního města Mostu „Cyklistické stezky v Mostě a okolí“-trasy H (rekreační areál Benedikt-Bečov-Skršín) a trasy I (okolo Jánského vrchu), z důvodu nerealizování předmětné investiční akce. 

Usnesení ZO č. 6/2/2010 

K rozpočtové změně č. 2