Usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje dne 31. 10. 2007

Obecní zastupitelstvo schválilo

  • 1) Pronájem objektu č.p.138.
    Od 1. 11. 2007 bude nájemcem pan Roman Suchopárek, který předložil zastupitelstvu svůj podnikatelský záměr.Nadále bude objekt fungovat jako maloobchodní prodejna se smíšeným zbožím a restaurace.
  • 2) Použití znaku obce pro potřeby prezentace Úřadu práce v Mostě.