Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje dne 4. 10. 2007

Obecní zastupitelstvo schválilo

 • 1) Návrh rozpočtu na rok 2010 – schválen jako vyrovnaný,
  v objemu příjmů 4650 tis.Kč a objemu výdajů 4650 tis. Kč
 • 2) Prodej pozemku č.457/59 – p.Efler, č.457/2 – p.Kovačová
  Podmínkou prodeje č.457/59 je uhrazení předešlého dluhu pronájmu.
 • 3) Záměr pronájmu nebytových prostor č.p. 38
 • 4) Záměr pronájmu nebytových prostor č.p. 138
 • 5) Záměr pronájmu dílu zahrady p.p.č. 3696/4 a st.p.č. 35
  – záměr fungování jako zahrádka
 • 6) požadavky občanů a OZ, týkající se objízdné trasy v obci během opravy mostu v Sedleci a to :
 • a) 2 přechody pro chodce – v místech začátku parku směrem od Lužic – a na protilehlé straně u zastávky autobusu směrem od Mostu
 • b) stabilní stanoviště Policie ČR na začátku a na konci objízdné trasy s trvalým obsazením policejní hlídkou (konkrétně u bývalého pivovaru a skladu nákl.nádraží)
  Pokud nebudou akceptovány požadavky obce, obec nesouhlasí s objížďkou přes obec Patokryje.
  Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí

 • 1) Informace o dokončení rekonstrukce lávky do Obrnic
 • 2) Informace o výsledku přezkoumání hospodaření (1-6/2007)
  – dílčím přezkumem hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky
 • 3) Informace o „Vyjádření k místní úpravě provozu na pozemních komunikacích“ – posunutí značek začátku a konce obce za současně stavěné domy. Stanovisko dopravního inspektorátu – zamítavé.