Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje z 24. 4. 2006

I.
Obecní zastupitelstvo schválilo

  • Vybavení kanceláře OÚ včetně elektronického zabezpečení ve výši 150.000,- Kč
  • Instalaci elektronického zabezpečení
  • Pronájem místnosti v č.p.38 p.Jindřišce Millerové za 500,-Kč/rok
  • Závěrečný účet za r.2005 schválen bez výhrad