Usnesení ze 3.zasedání Zastupitelstva obce Patokryje dne 27. 12. 2006

Obecní zastupitelstvo schválilo

  • 1) Rozpočet na rok 2007 bez výhrad
  • 2) Rozpočtovou změnu č.6
  • 3) Stanovení poplatku za komunální odpad,
    kde se ve vyhlášce č. 1/2006 mění v čl.3 bod a) a to ze 150,- Kč na 250,- ,
    bod b) zůstává nezměnen – 250,- Kč, takto dochází ke zvýšení sazby poplatku za komunální odpad na 500,-Kč/za osobu a kalendářní rok.