Usnesení z šestého zasedání zastupitelstva obce Patokryje dne 27.9.2005

I.
Obecní zastupitelstvo schválilo:

  • Rozpočtové opatření č.3. Změna rozpočtu je způsobena shrnutím finančních prostředků na zabezpečení oprav obecních komunikací a lávky. Rozpočtové opatření č.3 tyto změny zahrnuje.
  • Dodatek k veřejnoprávní smlouvě s Městem Most.
  • Zvýšení finančního limitu pokladny z 50.000,- Kč na 100.000,- Kč.
  • Opravu lávky k zahrádkám, která proběhne v měsíci říjnu 2005.