Usnesení z prvního zasedání Zastupitelstva obce Patokryje ze dne 25. 1.2006

I.
Obecní zastupitelstvo schválilo

  • 1)Změnu vyhlášky č. 1/2006 o komunálním odpadu
  • 2)Rozšíření vánoční výzdoby od r. 2006

II.
Obecní zastupitelstvo neschválilo

  • 1)Zakoupení publikace Motoristický průvodce

III.
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí

  • 1)Kolaudaci a změnu užívání budovy č.p. 10
  • 2)Stanovisko k Územnímu plánu Ústeckého kraje