Usnesení z osmého zasedání zastupitelstva obce Patokryje dne 28.12.2005

I.
Obecní zastupitelstvo schválilo:

 • Rozpočet na r. 2006
 • Rozpočtovou změnu č. 5

II.
Obecní zastupitelstvo neschválilo:

 • Odprodej akcií Severočeské plynárenské

III.
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:

 • Výsledky kontroly České inspekce životního prostředí
 • Vybavení knihovny
 • Kulturní akce na r. 2006 /10.3.06-MDŽ, 3.6.06-Dětský den, 2.12.06-Mikulášská besídka/
 • Dokončení auditu – 21. 2. 2006
 • Návrh na žádosti o dotace – dokončení lávky cca 500.000,- Kč
  – centrální chodník cca 1.680.000,- Kč
  – bezdrátový rozhlas cca 250.000,- Kč
 • Elektronická úřední deska – informace