Usnesení z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Patokryje ze dne 31. 3. 2008

Obecní zastupitelstvo schválilo

  • 1) Rozpočtovou změnu č. 1
    Neinvestiční přijaté dotace ze st.rozpočtu 10.000,- → 9.500,-
  • 2) Změna v odměnách zastupitelů obce (dle Sb.79/2008) – navýšení odměn dle inflace(cca 5%)