Usnesení z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Patokryje ze dne 30. 7. 2008

Obecní zastupitelstvo schválilo

  • 1) Záměr pronájmu části nebytových prostor v č.p. 138