Usnesení z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Patokryje ze dne 3. 12. 2007

Obecní zastupitelstvo schválilo

  • 1) Návrh rozpočtu obce na rok 2008
  • 2) Volbu inventarizační komise ve složení:
  • Předseda : Helena Hrzánová
  • Členové: František Chlupsa, Ing. Petr Zelenka