Usnesení z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Patokryje ze dne 26. 9. 2007

Obecní zastupitelstvo schválilo

  • 1) Rozpočtovou změnu č. 3
  • 2) Smlouvu o přistoupení k „Sdružení místních samospráv ČR“