Usnesení z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Patokryje ze dne 16. 7. 2007

Obecní zastupitelstvo schválilo

  • 1) Rozpočtový výhled na rok 2009

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí

  • 1) Informaci o zahájení výstavby centrálního chodníku. Stavbu bude provádět stavební firma s nejnižší cenovou nabídkou.