Usnesení z 5.zasedání Zastupitelstva obce Patokryje dne 24.10.2007

Obecní zastupitelstvo schválilo
1) Žádost úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o vyjádření na vybudování cyklostezky městem Most na pozemku p.p.č.531.

  • Obecní zastupitelstvo se dohodlo,
    že pronájem objektu č.p. 138 bude projednán na dalším zastupitelstvu dne 31. 10. 2007.