Usnesení z 5.zasedání Zastupitelstva obce Patokryje dne 19.6.2006

I.
Obecní zastupitelstvo schválilo:

  • Rozpočtovou změnu č. 2
  • Počet členů zastupitelstva pro příští volební období – 7 členů
  • Nákup tří sad stožárů svítidel veřejného osvětlené a kabel
  • Uzavření veřejnoprávní smlouvy na přestupky s Magistrátem města Mostu
  • Výpověď smlouvy z psího útulku v Libčevsi a uzavření nové smlouvy se psím útulkem Řepnice

II.
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:

  • Přidělení dotace na bezdrátový rozhlas v obci