Usnesení z 3.zasedání Zastupitelstva obce Patokryje dne 27. 6. 2008

Obecní zastupitelstvo schválilo

  • 1) + 2) Závěrečný účet obce za rok 2007 a Zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2007. Závěrečný účet byl schválen jako schodkový 3.344,58 Kč.
  • 3) Rozpočtovou změnu č. 2
    Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí

  • 1) Informace o pokračování projektu kanalizace v obci – v roce 2008 nebude, předpoklad rozpočtu se snížil.
  • 2) Informace o průběhu dětského dne- v hodnotě 9.555,- Kč
  • 3) Informace o jednání policie- trvalé užívání přechodů pro chodce v obci