Usnesení z 3.zasedání Zastupitelstva obce Patokryje dne 27. 6. 2007

  Obecní zastupitelstvo schválilo
 • 1) Závěrečný účet za rok 2006 a zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2006 – schváleno bez výhrad
 • 2) Rozpočtovou změnu č. 2
 • 3) Záměr prodeje pozemku p.p.č.457/59 a 457/2 – zahrádky
  • Obecní zastupitelstvo neschválilo
 • 1) Odprodej části pozemku p.p.č. 384/37 – žádost manželů Mašátových p.č.149
 • 2) Nabídku firmy Marius Pedersen-odvoz komunálního odpadu
  Nadále bude komunální odpad vyvážet firma Mostecké odpady, s.r.o.
  • Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí
 • 1) Informace o změně jízdního řádu linky č. 19.
  Zůstává stejný počet spojení + v sobotu a neděli budou navíc 2 spoje
 • 2) Informace o nabídce firmy Kramný na komunální vysavač
 • 3) Informace MV ČR o možnosti ověřování listin a podpisů na OÚ
  – je v jednání s MV ČR