Usnesení z 1.zasedání Zastupitelstva obce Patokryje ze dne 27. 1. 2010

Zastupitelstvo obce projednalo, schválilo a přijalo usnesení:

Usnesení ZO č. 1/1/2010

Zastupitelstvo obce schvaluje Zadání – Změna č. 1 územního plánu obce Patokryje.           

Usnesení ZO č. 1/2/2010

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu restaurace v č.p. 138.

Obecní zastupitelstvo přijalo informace o:

1/ Jubilanti v obci v roce 2010 – 11 občanů.