Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje dne 21. 11. 2006

Obecní zastupitelstvo schválilo

 • 1) Rozpočtovou změnu č. 5
 • 2) Návrh rozpočtu pro rok 2007 dle přílohy č.1
 • 3) Rozpočtový výhled pro rok 2008
 • 4) Stanovení odměn členů zastupitelstva ve výši:
 •                                  základ +  odměny               celkem(Kč)

 • starosta                 7,960   +   5,690                 13,650
 • místostarosta          6,540   +  5,690                  12,230
 • předseda komise       760   +    150                        910
 • člen zastupitelstva      230  +    150                       380
 • 5) Záměr prodeje pozemku před č.p. 50 – p. Hortenské
 • 6) Záměr prodeje pozemku před č.p. 51 – p.Vozkové
 • 7)Volbu předsedů a členů finanční a kontrolní komise v tomto složení:
 • Předseda finanční komise – p. Gremlica
  Člen finanční komise       – p. Ing. Zelenka, p. Hrzánová

  Předseda kontrolní komise – p. Kopřiva
  Člen kontrolní komise        – p. Chlupsa, p. Ing. Zelenka