Stanovisko MŽP k návrhu koncepce „Plán oblasti povodí Ohře a dolního Labe“

stanovisko – od str. 11