Schválení Návrhu Územního plánu obce Patokryje- 2.zasedání Zastupitelstva obce ze 13.12.2006

Na stránky bylo vloženo Usnesení k bodu č. 1 – Schválení Návrhu Územního plánu obce Patokryje- z 2. zasedání Zastupitelstva obce, konaného 13. 12. 2006

Usnesení k Návrhu územního plánu obce Patokryje