Propagační materiál Ministerstva zemědělství ČR

Na stránky obce byl vložen propagační materiál Ministerstva zemědělství ČR ohledně zániku povolení k odběru a vypouštění vod

Zánik povolení k odběru a vypouštění vod od 1. 1. 2008