Pozvánka na 1. zasedání zastupitelstva obce Patokryje

Znak obce Na pátek, 24. 2. 2012 od 18:00 hodin, svolává starosta obce 1. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Maďara“. Program:
  1. Prodej pozemkové parcely 396/25 manželům Helgetovým
  2. Záměr o prodeji části pozemkové parcely 89/1
  3. Dohoda o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy pro pozemkové parcely 89/1, 89/3, 89/4 – Monika Solnařová
  4. Výběr dodavatele pro zpracování nového Územního plánu obce
  5. Přijetí pravidel pro prodej pozemků
  6. Ukončení pronájmu restaurace „U Maďara“ s paní Ádámovou
  7. Vedení kroniky obce
  8. Ostatní/informace: ukončení nájmu autodílny v č.p. 10, zadání výběrového řízení na dodání zabezpečovacího  zařízení pro budovu technického zázemí obce, připravovaná akce – MDŽ

Karel Řehák
starosta obce