Pozvánka na 2. zasedání zastupitelstva obce

Znak obce Na středu, 4. 4. 2012 od 18:30 hodin, svolává starosta obce 2. zasedání obecního zastupitelstva v zasedací místnosti OÚ. Program:
  1. Prodej části pozemkové parcely 89/1 – výběr zájemce
  2. Výběr dodavatele občerstvení – akce „670 let založení obce“
  3. Školení kronikáře
  4. Ostatní/informace: o výběru dodavatele na dodání zabezpečovacího zařízení pro budovu technického zázemí obce

 

Karel Řehák
starosta obce