Veřejná vyhláška FÚ – daň z nemovitých věcí na rok 2023

info

Finanční úřad pro Ústecký kraj jako správce daně  podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), oznamuje, že ode dne 26.04.2023 do dne 26.05.2023 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Ústecký kraj ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin a středa od 8:00 do 17:00 hodin zpřístupněn k nahlédnutí

hromadný předpisný seznam čj. 945357/23/2500-11420-501400,
hromadný předpisný seznam čj. 945358/23/2500-11420-501400,

jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023.

Více v přiložených dokumentech:
VV-FÚ-daň z nemovitosti
FÚ-info zasílání složenek daň z nemovitosti
FÚ-info-zpřístupnění hromadného předpis.seznamu-daň z nemovitosti