Rekonstrukce kanalizace u okálů

info

Vážení obyvatelé,
rádi bychom Vás informovali o opravě kanalizace, kterou, pro společnost Severočeská vodárenská společnost a.s., bude provádět společnost ZEPRIS s.r.o. Hlavní sanační práce budou provedeny bez výkopovou technologií v termínu od 24.6. do 5.7. 2024. Od 8.7. do cca 15.8.2024 budou probíhat opravy kanalizačních šachet a opravy napojení/zaústění přípojek do kanalizačního řadu.

Z toho důvodu dojde i k částečnému omezení dopravy. Dovolujeme si Vás požádat o respektování přechodného dopravního značení v průběhu oprav.

Hlavní sanační práce, které jsou technicky a časově velmi náročné, budou probíhat v čase od 7:00 – cca 20:00, délku pracovní doby se budeme snažit eliminovat na co nejkratší nutnou dobu k provedení prací.

Chtěli bychom Vás informovat o zvýšeném množství hluku během provádění prací.

Dále Vás prosíme o omezení používání vašich domovních kanalizačních přípojek zaúsťujících se do hlavní kanalizační stoky. Tímto je myšleno, abyste přípojky využívali v urgentních/nezbytných případech jako je například toaleta a základní hygienická potřeby. Ostatní činnosti jako je např. praní, sprchování, používání myčky, koupání, atd.. provádět ideálně do 7:00 a následně po 18:00h.

Přípojky budou během oprav zaslepené a tímto předejdeme případnému vytopení v suterénních objektech domů.

Předem se tímto velice omlouváme za ztížené podmínky během výstavby.

V případě dotazů kontaktujte stavbyvedoucího pana Jakuba Pažina, tel. 776 273 681.

Děkujeme.

ZEPRIS s.r.o.
Mezi Vodami 27
143 20 – Praha 4 – Modřany