Pronájem nebytového prostoru

vycep

Zastupitelstvo obce Patokryje na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a usnesení ZO č. 5/3/2023 ze dne 4. dubna 2023 zveřejňuje záměr pronajmout nebytový prostor za účelem provozování restaurace v 1. nadzemním podlaží domu č.p. 138 (Obecní dům) v Patokryjích, na st.p.č.4, katastrální území Patokryje, zapsaného na litu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Most.

Bližší informace na úřední desce obce: Obec Patokryje – Úřední deska na webu).

Karel Řehák
starosta obce