Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Patokryje

info

8. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje se bude konat v úterý 12. 9. 2023 na sále Obecního domu
od 18:30 hodin s tímto programem:

1. Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu
2. Souhlas vlastníka pozemku parcely č. 384/17 s umístěním pozorovacího vrtu -pro stavební úřad
3. Převod komunikace do vlastnictví obce
4. Nabídka na zpracování žádostí o podporu z programu OPŽP 2021-2027 a zajištění managementu pro projekt „Patokryje-splašková kanalizace“
5. Spolufinancování stavby „Patokryje – splašková kanalizace“ od SVS, a.s.
6. Informace

Karel Řehák
starosta obce