POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PATOKRYJE

info

7. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje se bude konat v úterý 20. 6. 2023 na sále Obecního domu
od 18:30 hodin s tímto programem:

1. Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu
2. Závěrečný účet za rok 2022 + Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2022
3. Účetní závěrka za rok 2022
4. Rozpočtové opatření č. 3
5. Koncepce cyklistické dopravy na území města Mostu a obcí v rámci ORP Most
6. Smlouva o zajištění činnosti v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany s firmou JCA, s.r.o.
7. Info

Karel Řehák, v.r.
starosta obce