POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PATOKRYJE

info

6. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje se bude konat v úterý 25. 4. 2023 na sále Obecního domu
od 18:30 hodin s tímto programem:

1. Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu
2. Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2022 + Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2022
3. Pronájem nebytového prostoru (restaurace) v č.p. 138
4. Rozpočtová opatření č. 2
5. Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru s firmou EKO-KOM, a.s.

Karel Řehák, v.r.
starosta obce