Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Patokryje

info

4. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje se bude konat v úterý 14. 2. 2023 na sále Obecního domu
od 18:30 hodin s tímto programem:

1. Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu
2. Určení místa a času pro uzavření manželství
3. Zpráva o uplatňování územního plánu Patokryje a jeho změny č. 1
4. Dodatek č. 20 ke smlouvě o poskytnutí služeb odvozu komunálních odpadů s firmou Marius Pedersen, a.s.
5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu ze dne 26. 11. 2018 s obcí Obrnice
6. Schválení výběrového řízení na výstavbu sběrného dvora
7. Spolufinancování a převedení liniových staveb tlakové kanalizace do majetku SVS,a.s.
8. Možnost získání dotace na elektronickou desku úřední desku na obecní úřad
9. Rozpočtové opatření č. 1
10. Různé

Karel Řehák, v.r.
starosta obce