Není to tak dávno…

DříveDříve

Opět se prohrabuji archivem fotografií, a tentokrát jsem narazil na fotografie z rekonstrukce „sociálek“ v Obecním domě.
Docela rozdíl, co říkáte???

Karel Řehák
starosta obce